Eucalyptus Essential Oil

$37.00

Beschrijving

Onderscheidend door een frisse, zuivere geurnoot, is Eucalyptus radiata, of smalbladige eucalyptus, een verkoelende natuurlijke ondersteuning. Het wordt beschouwd als een van de nuttigste eucalyptusvariëteiten vanwege de aangename geur en goede assimilatie-eigenschappen.

Eucalyptus heeft een verfrissende en stimulerende werking op de geest. Eucalyptus wordt niet voor niets aan veel huishoudelijke schoonmaakmiddelen toegevoegd. Voeg gewoon een paar druppels toe aan wat je al hebt voor een frisse, schone boost in geur en efficiëntie!

15ml

Distinguished by a crisp, clean fragrance note, Eucalyptus radiata, or narrow leaf Eucalyptus, is a cooling natural support. t is considered to be one of the more useful of the Eucalyptus varieties due to its pleasant smell and good assimilation qualities.

Eucalyptus has a refreshing and stimulating action on the mind, helping to improve
concentration. Eucalyptus is added to many household cleaners for good reason, just add a few drops to what you already have for a fresh clean boost in scent and efficiency!

Ingrediënten

100% pure Eucalyptus Radiata Essentiële Olie
100% Pure Eucalyptus Radiata Essential Oil

Gebruik

Diffuser: Verspreid deze koele en frisse olie dagelijks in je huis wanneer de kinderen verstopt zijn of als je ervoor wilt zorgen dat de lucht fris en schoon blijft. Kan worden gemengd met andere oliën zoals Pepermunt en naaldbomen om de effectiviteit te verhogen.

Andere voorgestelde toepassingen:

Eucalyptusolie kan topisch worden aangebracht (in ten minste 50-50 verdunning), als een kompres, in bad, door directe inhalatie of diffuser.

Voeg een paar druppels toe aan water in een spuitfles om huisdier- en muffe geuren te verminderen.

Voeg enkele druppels toe aan 1⁄2 oz Marula-olie en breng aan als borstwrijving om open en helder ademhalen te bevorderen.

Masseer verdunde Eucalyptusolie (2% eucalyptus, 98% dragerolie) om gevoelens van comfort in het lichaam en de gewrichten te bevorderen.

Verspreid Eucalyptusolie om insecten te desinfecteren en af te weren.

Brand een paar druppels samen met water in een brandertje of doe een paar druppels in een diffuser. Een lekker bad kan ook: doe een paar druppels in je bad maar voeg er wel een andere dragende olie aan toe zoals amandel of druivenpit.

Warning: Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen houden. In geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik vóór gebruik eerst uw arts, apotheker of deskundige consulteren. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Warming: A varied, balanced diet and a healthy lifestyle are important. A nutritional supplement is no substitute for a varied diet. Keep out of reach of young children. In case of pregnancy, breastfeeding, illness or taking medication, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider before use. Do not exceed the recommended daily dose.

Diffuser: Diffuse this cool and crisp oil in your home daily whenever the children are congested or you want to be sure to keep the air fresh and clean. Can be blended with other oils like Peppermint and conifers to increase effectiveness.

Other Suggested Uses:

Eucalyptus oil can be applied topically (in at least 50-50 dilution), as a compress, in the bath, through direct inhalation, or diffuser.

Add a few drops to water in a spray bottle to reduce pet and stale odors.

Add several drops to 1⁄2 oz Marula oil and apply as a chest rub to encourage open and clear breath.

Massage diluted Eucalyptus oil (2% eucalyptus, 98% carrier oil) to promote feelings of comfort in the body and joints.

Diffuse Eucalyptus oil to disinfect and repel insects.